شهرکرد

در چهارمحال و بختیاری، ایران
امروز: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر شهرکرد، در استان چهارمحال و بختیاری، ایران

اطلاعات شهر شهرکرد

آب و هوای شهر شهرکرد

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۴۴ درصد، فشار: ۲۶۶۸۴.۷۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۰۶

ساعت: ۱۷:۳۰

دما: °-۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما