شهرکرد

در چهارمحال و بختیاری، ایران
امروز: چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر شهرکرد، در استان چهارمحال و بختیاری، ایران

اطلاعات شهر شهرکرد

آب و هوای شهر شهرکرد

سرعت باد: ۰.۰۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: غرب

رطوبت: ۲۸ درصد، فشار: ۲۶۷۱۸.۶۲ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۵۸

ساعت: ۱۷:۵۷

دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)