شهرکرد

در چهارمحال و بختیاری، ایران
امروز: سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر شهرکرد، در استان چهارمحال و بختیاری، ایران

اطلاعات شهر شهرکرد

آب و هوای شهر شهرکرد

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۱۷ درصد، فشار: ۲۶۶۵۰.۸۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۰۵

ساعت: ۲۰:۰۱

دما: °۲۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۰ (سانتیگراد)